Personal sales training en coaching
Philip Kotler schreef het al aan het eind van de zestiger jaren: voor succesvolle marketing zijn 4 zaken nodig: Product, Prijs, Plaats en Promotie.
Verkopen ís Promotie, waarbij we in de loop der tijd wel tot de conclusie zijn gekomen dat het aanvankelijke ‘pushen’ van producten steeds meer ‘pull’ is geworden, waarin behoeftebepaling een duidelijke rol speelt. Daarmee is de rol van verkoper via ‘consultive selling’ steeds meer opgeschoven naar die van adviseur.
Er valt nog steeds veel te vertellen en te leren over verkoop en in de praktijk zien we steeds weer dezelfde do’s en do’nts voorbijkomen, waarbij soms kleine nuances in de presentatie en gesprekstechniek tot grote verschillen in resultaat kunnen leiden. Het is hoe dan ook belangrijk om je eigen valkuilen te leren onderkennen.

Volgende dienst
Agendaplanning en afspraken voor uw buitendienst