Een grote energiemaatschappij is goed vertegenwoordigd op de Nederlandse en Belgische consumentenmarkt, maar heeft begin 2015 nog steeds geen duidelijke footprint in het zakelijke segment. De Zakelijke Markt (MKB)  wordt tot dan toe bewerkt door een tweetal callcenters te laten bellen op adressamples uit de eigen database, afspraken te maken en waar mogelijk vervolgens een stroom-en gascontract te sluiten.

Doordat het aanbod beperkt is, de prijs niet sterk concurrerend is en bovendien de hoeveelheid afspraken die uit de beschikbare data gegenereerd kan worden steeds beperkter is, leidt de aanpak nauwelijks tot aanwas, hooguit tot consolidatie van het marktaandeel. 

Met de inzet van House of Sales volgt per 2015 een strategiewijziging:

De sales wordt structureel geoutsourcet en er vindt tegelijkertijd een forse schaalvergroting plaats.

Dit impliceert ten eerste dat de callcenterwerkzaamheden bij House of Sales geïnterneerd en opgeschaald worden en er wordt voortaan gebruik gemaakt van de eigen data van House of Sales, welke ook in veel ruimere mate dan voorheen voorhanden is.

Ook het aantal accountmanagers, allen in dienst bij House of Sales, wordt binnen een jaar verviervoudigd. Er vindt intensieve salestraining- en coaching plaats, alles steeds in nauwe samenwerking en met behulp van de opdrachtgever.

Het productaanbod wordt verbreed naar 3 producten in drie prijsvarianten en last but not least worden alle producten marktconform, zelfs scherp,  geprijsd.Enkele spelregels worden versoepeld, waardoor er naast sales uit agendaplanning ook ruimte komt voor sales uit canvassing.

Het verdienmodel voor accountmanagers wordt aanmerkelijk verbeterd, waardoor een baan als Energieadviseur in de Zakelijke Markt plotseling lucratief wordt.

De aanpak leidt tot een substantiële verbetering van de verkoopresultaten en daarmee tot een snelgroeiende en bijna leidende positie in dit marktsegment. De aantallen contracten die voorheen op weekbasis werden verkocht, werden al snel na de verandering op dagbasis verkocht en ook hierin is verdere substantiële groei aanstaande.